• doikoom00

  Luongta and all monks meditate.

 • doikoom01

  Offering Maha Kathina at Phra Dhat Doi-Koom, Chiengrai on 18 Nov 2012

 • doikoom02

  Luongta from Australia to Chiengrai to offer Maha Kathina

 • Doikoom03

  Monks are chanting and give blessing

 • doikoom4

  Dr, Kampanat, on behalf of Luongta, is reading Dharma book in order to celebrate Maha Kathina

 • doikoom05

  one statue named Buddha was born offered to Wat Phra Dhatu Doi Koom

 • doikoom06

  one monk house offered to Wat Phra Dhatu Doi Koom

 

The ceremony offering Maha Kathina at Wat Phra Dhatu Doi Koom, Chiengrai

พระมหากฐินที่สำนักสงฆ์พระธาตุดอยคุ้ม อ.แม่สรวย เชียงราย

หลวงตาท่านมาจากประเทศออสเตรเลีย มาเยี่ยมญาติโยมนิมนต์มา มีครอบครัวคุณสมชาย วิชาญฤทธิกุล คุณณิสา ชาญศรี คุณเจริญ เหล่ารุ่งโรจน์ คุณชงโค เอสเซคเซอร์ คุณน้ำผึ้ง ศรีพยัคฆ์ พร้อมด้วยญาติโยมอื่นๆและพระสงฆ์อยู่ที่สำนักสงฆ์พระธาตุดอยคุ้ม ได้นิมนต์หลวงตามาพักผ่อน เมื่อหลวงตามาถึงแล้วมีโยมคนหนึ่งกล่าวต่อหลวงตาว่า หลวงตานำพากฐินไปถวายทอดที่เวียดนามทุกปี การเดินทางยาวนาน ลำบาก ดั่งนั้นขอนิมนต์หลวงตา ทำมหากฐินทอดที่เมืองไทยได้ไหม หลวงตาได้รับปากว่า ก็ได้ ตายินดีด้วย แล้วหลวงตาถามว่า จะให้ทำเมื่อไหร่ คุณโยมตอบว่า นิมนต์ทำปีหน้า คือ ปี 2556 นั้นล่ะ แล้วหลวงตาเลยมาคิดว่า การทำบุญนั้น เอาไว้นานไม่ค่อยดี ปีนี้มีโอกาสแล้ว ท่านจึงทำเลย เมื่อพูดแล้วท่านจึงไปปวารณาที่สำนักสงฆ์พระธาตุดอยคุ้ม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หลวงตาได้โทรไปถามท่านเจ้าอาวาสว่า ขอถวายกฐินปีนี้ได้หรือไม่ เจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์ ที่สำนักสงฆ์พระธาตุดอยคุ้ม ก็ได้มีความยินดีรับ หลวงตาจึงได้เก็บหอมรอมริบ พร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลาย พร้อมกาย พร้อมใจ พร้อมจิต สติปัญญา ศรัทธา เก็บหอมรอมริบ มารวมเป็นก้อน น้อมถวายแด่หลวงตา หลวงตาจึงนำเอาสิ่งทั้งหมดที่โยมถวายนั้น มาทำการก่อสร้างพระมหากฐินให้เกิดมีขึ้น แล้วก็แจ้งข่าวให้ญาติโยมทั้งหลาย ว่าจะนำกฐินไปทอดถวายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่สำนักสงฆ์พระธาตุดอยคุ้ม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประเทศไทย หลวงตาได้ปวารณาไว้หนึ่งแสนบาท พร้อมด้วยองค์กฐิน ผ้าไตรจีวร 1 ชุด เป็นผ้าไหม ราคาประมาณ 15,000 บาท ส่วนบริวารขององค์กฐิน มีตามมาคือผ้าไตรจีวร 4 ไตร, ย่าม 4 ใบ, บาตร 4ใบ, ตาลปัตร 4ใบ พระปางประสูติ 1 องค์ มีชื่อว่า จันทร์มณีสุข สูง 1.10 เมตร พร้อมด้วยดอกบัว 6 ดอกรวมกับดอกบัวที่พระองค์ยืนประทับอยู่ รวมแล้วเป็น 7 ดอก พร้อมกุฏิ 1 หลัง และปัจจัย 100,000 บาท เจ้าอาวาส พระสงฆ์ สามเณรพร้อมด้วยญาติโยม ต่างก็สดชื่นแจ่มใส ปิติสุข โมทนาสาธุ

เมื่อทอดถวายแล้วปรากฏว่า ต่างก็มีความอิ่มเอิบปิติสุขในบุญ ทั้งพระและญาติโยม ต่างก็อนุโมทนาในบุญปีนี้ที่หลวงตานำมาถวาย นั้นคือการบำเพ็ญเพียรอุตสาหะในการทำบุญเพื่อประโยชน์อุ้มชูพระพุทธศาสนาวัดวาอาราม เมื่อทอดแล้วจบ โมทนาแล้ว หลวงตาก็เดินทางต่อเพื่อนำพาญาติโยมมารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวศรีวรรณ เจ้าของร้านมีศรัทธา ถวายหลวงตาเพื่อญาติโยมผู้ที่มาถวายทอดพระมหากฐินพร้อมกับหลวงตาได้มารับประทานเที่ยงพร้อมกัน เมื่อรับประทานอาหารแล้ว หลวงตาได้ให้พรเจ้าของร้านในจตุพรนั้น หลวงตาได้น้อมจิตอาราธนาเอาดวงธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพรทิพย์ อวยชัยให้พรแก่เจ้าของร้านและท่านพุทธมามกะ ได้มาร่วมทอดถวายพระมหากฐินและเจ้าของร้านโมทนาด้วย

ในใจความของพรนั้นหมายว่า ขอกราบธุลีพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผลบุญที่หลวงตาพร้อมด้วยญาติโยมได้ทำมาแล้วนั้นคือการทอดถวายพระมหากฐินจบแล้ว มารับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านนี้ขอให้เจ้าของร้านและท่านทั้งหลายจงเกิดมีความสุขคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาล และชีวิตอื่นๆ เทพเทพาทั้งหลายทุกเหล่าโปรดโมทนา ยินดีด้วย สาธุ นะมัชเชหิ ปะริตติตัง สุขัง ปริพูนสติ นั้นเถิด จบในการถวายทอดพระมหากฐินและรับประทานอาหารเที่ยง เมื่อเสร็จแล้ว ก็ต่างแยกย้ายกันเดินทางกลับ ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนปรารถนาอย่างปลอดภัย ส่วนหลวงตาก็เดินทางกลับไปพักผ่อน

ดังนั้นหลวงตาจึงขอผลบุญที่บำเพ็ญมาแล้ว ขอจงมาเป็นอุปนิสัย เป็นปัจจัย เกื้อกูลแด่ท่านทั้งหลาย พร้อมด้วยเทพเทพาทั้งหลายทุกเหล่า เชิญเจ้ากูโมทนาด้วย ในส่วนบุญนี้ที่หลวงตาได้ทำมาแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ จิต สติปัญญา เพียรภาวนาเมตตามาแล้ว จงเกิดมีขึ้นแด่ท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลาย จงเกิดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมไปด้วย กิจการงาน หน้าที่การ การเป็นอยู่ดำรงของชีวิตและชีวิตอื่นๆ โดยทั่วถึงกันนั้นเทอญ

สาธุ นะมัชเชหิ ปะริตติตัง อะหัง วันทามิ

กราบดวงธรรม
เขียนครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่ ประเทศไทย
คุณโยมณิสา ชาญศรี เขียนตามถวายหลวงตา
ขอส่วนบุญนี้จงเกิดความสุขสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาทั่วถึงทุกชีวิต และชีวิตอื่นๆนั้นเทอญ
สาธุ อนุโมทามิ